Musikere Musikk

Americana musikk

Opprinnelig brukte man betegnelsen americana om ulike kulturgjenstander fra USAs historie. Dette kunne være alt fra biler og bilskilt, til plakater, våpen, flagg eller klassiske amerikanske matretter som t-bone steak og doughnuts. Siden ble betegnelsen mest brukt om en bestemt musikkgenre. Americana er i dag en sammensurium av amerikansk musikk, dannet av mange forskjellige musikkstiler, …